หัวหอม

  • Transliteration
    hŭa hŏm
  • Thai Phonetic
    [ หัว หอม ]