หัวหอก

  • Transliteration
    hŭa hòk
  • Thai Phonetic
    [ หัว หอก ]