หัวหน้าวง

  • Transliteration
    hŭa nâa wong
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-วง ]