หัวหน้าพรรค

  • Transliteration
    hŭa nâa pák
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-พัก ]