หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

  • Transliteration
    hŭa nâa pôo dtrùat râat-chá-gaan
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-พู่-ตฺรวด-ราด-ชะ-กาน ]