หัวหน้างาน

  • Transliteration
    hŭa nâa ngaan
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า งาน ]