หัวหน้างาน

  • Transliteration
    hŭa nâa ngaan
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-งาน ]