หัวหน้าครอบครัว

  • Transliteration
    hŭa nâa krôp krua
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-คฺรอบ-คฺรัว ]