หัวหน้าคนงาน

  • Transliteration
    hŭa nâa kon ngaan
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า คน งาน ]