หัวหน้าคนงาน

  • Transliteration
    hŭa nâa kon ngaan
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-คน-งาน ]