หัวหน้าคณะสงฆ์

  • Transliteration
    hŭa nâa ká-ná sŏng
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า คะ-นะ สง ]