หัวหน้าคณะสงฆ์

  • Transliteration
    hŭa nâa ká-ná sŏng
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-คะ-นะ-สง ]