หัวหน้ากลุ่ม

  • Transliteration
    hŭa nâa glùm
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า กฺลุ่ม ]