หัวหน้ากลุ่ม

  • Transliteration
    hŭa nâa glùm
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-กฺลุ่ม ]