หัวหน้า

  • Transliteration
    hŭa nâa
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า ]