หัวล้าน

  • Transliteration
    hŭa láan
  • Thai Phonetic
    [ หัว-ล้าน ]