หัวเราะต่อกระซิก

  • Transliteration
    hŭa rór dtòr grà sík
  • Thai Phonetic
    [ หัว เราะ ต่อ กฺระ ซิก ]