หัวเราะ

  • Transliteration
    hŭa rór
  • Thai Phonetic
    [ หัว-เราะ ]