หัวรุนแรง

  • Transliteration
    hŭa run raeng
  • Thai Phonetic
    [ หัว รุน แรง ]