หัวมุมถนน

  • Transliteration
    hŭa mum tà-nŏn
  • Thai Phonetic
    [ หัว-มุม-ถะ-หฺนน ]