หัวมุม

  • Transliteration
    hŭa mum
  • Thai Phonetic
    [ หัว มุม ]