หัวนม

  • Transliteration
    hŭa nom
  • Thai Phonetic
    [ หัว นม ]