หัวเชื้อ

  • Transliteration
    hŭa chéua
  • Thai Phonetic
    [ หัว-เชื้อ ]