หัวเชื้อ

  • Transliteration
    hŭa chéua
  • Thai Phonetic
    [ หัว เชื้อ ]