หัวใจห้องล่างขวา

  • Transliteration
    hŭa jai hông lâang kwăa
  • Thai Phonetic
    [ หัว ไจ ห้อง ล่าง ขฺวา ]