หัวใจห้องล่างขวา

  • Transliteration
    hŭa jai hông lâang kwăa
  • Thai Phonetic
    [ หัว-ไจ-ห้อง-ล่าง-ขฺวา ]