หัวใจสำคัญ

  • Transliteration
    hŭa jai săm-kan
  • Thai Phonetic
    [ หัว ไจ สำ-คัน ]