หัวใจวาย

  • Transliteration
    hŭa jai waai
  • Thai Phonetic
    [ หัว-ไจ-วาย ]