หัวใจวาย

 • Transliteration
  hŭa jai waai
 • Thai Phonetic
  [ หัว ไจ วาย ]

Example Sentences

 • ฉันเกือบหัวใจวายแนะ
  chăn gèuap hŭa jai waai náe
  I almost had a heart attack.
 • ฉันเกือบหัวใจวาย
  chăn gèuap hŭa jai waai
  I almost had a heart attack.
 • เขาหัวใจวาย
  kăo hŭa jai waai
  He had a heart attack.
 • มันทำฉันหัวใจวาย
  man tam chăn hŭa jai waai
  It caused my stroke.