หัวจิตหัวใจ

  • Transliteration
    hŭa jìt hŭa jai
  • Thai Phonetic
    [ หัว-จิด-หัว-ไจ ]