หัวจิตหัวใจ

  • Transliteration
    hŭa jìt hŭa jai
  • Thai Phonetic
    [ หัว จิด หัว ไจ ]