หัวค่ำ

  • Transliteration
    hŭa kâm
  • Thai Phonetic
    [ หัว ค่ำ ]