หัวคะแนน

  • Transliteration
    hŭa ká-naen
  • Thai Phonetic
    [ หัว คะ-แนน ]