หัวคะแนน

 • Transliteration
  hŭa ká-naen
 • Thai Phonetic
  [ หัว-คะ-แนน ]
 • 1
  [ Noun ]
  election canvasser ; election campaigner
  Components