หัวโขน

  • Transliteration
    hŭa kŏhn
  • Thai Phonetic
    [ หัว โขน ]