หัวข่าวย่อย

  • Transliteration
    hŭa kàao yôi
  • Thai Phonetic
    [ หัว-ข่าว-ย่อย ]