หัวข้อใหญ่

  • Transliteration
    hŭa kôr yài
  • Thai Phonetic
    [ หัว-ข้อ-ไหฺย่ ]