หัวข้อใหญ่

  • Transliteration
    hŭa kôr yài
  • Thai Phonetic
    [ หัว ข้อ ไหฺย่ ]