หัวข้อพิเศษ

  • Transliteration
    hŭa kôr pí-sàyt
  • Thai Phonetic
    [ หัว ข้อ พิ-เสด ]