thai2english-logo
search

หัวข้อ

 • Transliteration
  hŭa kôr
 • Thai Phonetic
  [ หัว ข้อ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ได้หัวข้อหรือยัง
  dâai hŭa kôr rĕu yang
  Found a topic ?
 • นี่มันเป็นหัวข้อที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะ
  nêe man bpen hŭa kôr têe yôt yîam loie lâ
  This is a great topic.
 • อ่านหัวข้อนั่นสิ
  àan hŭa kôr nân sì
  Read the title.
 • ช่วยตั้งหัวข้อของวันนี้ให้ด้วย
  chûay dtâng hŭa kôr kŏng wan née hâi dûay
  Today's topic please.