หัวกะโหลก

  • Transliteration
    hŭa gà-lòhk
  • Thai Phonetic
    [ หัว กะ-โหฺลก ]