หัวกระสุน

  • Transliteration
    hŭa grà-sŭn
  • Thai Phonetic
    [ หัว กฺระ-สุน ]