thai2english-logo
search

หัว

 • Transliteration
  hŭa
 • Thai Phonetic
  [ หัว ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • โอ้ · หัวฉัน
  ôh · hŭa chăn
  Oh, my head.
 • พวกมันยิงเขาที่หัว
  pûak man ying kăo têe hŭa
  They shot him in the head.
 • เอาหัวคุณผ่านตรงนี้นะ
  ao hŭa kun pàan dtrong née ná
  Put your head through here.
 • ดีกว่าหัวไก่ละกัน
  dee gwàa hŭa gài lá gan
  Better than a chicken head.
 • ที่หัวฉันที่หัวฉัน
  têe hŭa chăn têe hŭa chăn
  My head. My head . Guys.
 • ที่หัวฉันที่หัวฉัน
  têe hŭa chăn têe hŭa chăn
  My head. My head . Guys.