หอม

 • Transliteration
  hŏm
 • Thai Phonetic
  [ หอม ]

Example Sentences

 • กลิ่นมันหอมจังเลย
  glìn man hŏm jang loie
  It smells great.
 • หอมจังเลย
  hŏm jang loie
  It smells great.
 • น้ำหอมคุณหอมดีนะครับ
  náam hŏm kun hŏm dee ná kráp
  Your perfume smells good.
 • นี่คือเทียนหอมค่ะ
  nêe keu tian-hŏm kâ
  This is a scented candle.