thai2english-logo
search

ห้องอาหาร

 • Transliteration
  hông aa-hăan
 • Thai Phonetic
  [ ห้อง อา-หาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ที่ห้องอาหารเหรอค่ะ
  têe hông aa-hăan rĕr kâ
  At the lounge ?
 • เรียนหนังสือในห้องอาหารเหรอจ๊ะ
  rian năng-sĕu nai hông aa-hăan rĕr já
  Studying in lunch hall ?