ห้องอาหาร

 • Transliteration
  hông aa-hăan
 • Thai Phonetic
  [ ห้อง-อา-หาน ]
 • 1
  [ Noun ]
  dining-room ; eating-room ; restaurant
  Components