thai2english-logo
search

ห้องเรียน

 • Transliteration
  hông rian
 • Thai Phonetic
  [ ห้อง เรียน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ในห้องเรียนเป็นไงบ้าง
  nai hông rian bpen ngai bâang
  How are you doing in class ?
 • เข้าห้องเรียนกันเถอะ
  kâo hông rian gan tùh
  Let's go to class.
 • ทำไมมาทำในห้องเรียนเฮอะ
  tam-mai maa tam nai hông rian hay à
  Why in the classroom ?
 • พาฉันไปห้องเรียนหน่อย
  paa chăn bpai hông rian nòi
  Take me to the classroom.
 • พาฉันไปที่ห้องเรียนสิ
  paa chăn bpai têe hông rian sì
  Take me to the classroom.
 • พาฉันไปห้องเรียนหน่อยสิ
  paa chăn bpai hông rian nòi sì
  Take me to the classroom.