หอก

  • Transliteration
    hòk
  • Thai Phonetic
    [ หอก ]