thai2english-logo
search

หลักการปกครองที่ถือตัวบุคคลเป็นใหญ่

  • Transliteration
    làk gaan bpòk krong têe tĕu dtua bùk-kon bpen yài
  • Thai Phonetic
    [ หฺลัก กาน ปก คฺรอง ที่ ถือ ตัว บุก-คน เป็น ไหฺย่ ]
  • Add to favorites