thai2english-logo
search

หลงรัก

 • Transliteration
  lŏng rák
 • Thai Phonetic
  [ หฺลง รัก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณหลงรักเธอเหรอ
  kun lŏng rák ter rĕr
  You are in love with her ?
 • ฉันหลงรักคุณ
  chăn lŏng rák kun
  I fell in love with you.
 • อ่า · คุณหลงรักผมเหรอเนี่ย
  àa · kun lŏng rák pŏm rĕr nîa
  You have a crush on me ?
 • ผมหลงรักสุภาพสตรีแสนสวย
  pŏm lŏng rák sù-pâap sàt-dtree săen sŭay
  I love pretty ladies.
 • ใช่ · ฉันหลงรักคุณ
  châi · chăn lŏng rák kun
  I've fallen for you.