หรูหรา

  • Transliteration
    rŏo răa
  • Thai Phonetic
    [ หฺรู หฺรา ]