หมายเลขที่ใช้ในการเรียก

  • Transliteration
    măai lâyk têe chái nai gaan rîak
  • Thai Phonetic
    [ หฺมาย เลก ที่ ไช้ ไน กาน เรียก ]