หมายเลขที่ใช้ในการเรียก

  • Transliteration
    măai lâyk têe chái nai gaan rîak
  • Thai Phonetic
    [ หฺมาย-เลก-ที่-ไช้-ไน-กาน-เรียก ]