หมายเลขซีเรียลหฺมาย เลก ซี-เรียน
măai lâyk see-rianTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish