หมดท่า

 • Transliteration
  mòt tâa
 • Thai Phonetic
  [ หฺมด-ท่า ]
 • 1
  [ Adverb ]
  desperately ; hopelessly
  Components