หนังสือรับรองการทำประโยชน์หฺนัง-สือ รับ รอง กาน ทำ ปฺระ-โหฺยด
năng-sĕu ráp rong gaan tam bprà-yòhtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish