หนังสือมอบอำนาจหฺนัง-สือ มอบ อำ-นาด
năng-sĕu môp am-nâatTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish