หน่วยนำเข้าข้อมูลหฺน่วย นำ เข้า ข้อ มูน
nùay nam kâo kôr moonTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish