thai2english logo

แสดงละคร

 • Transliteration
  sà-daeng lá-kon
 • Thai Phonetic
  [ สะ-แดง ละ-คอน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขากำลังแสดงละคร
  kăo gam-lang sà-daeng lá-kon
  They are doing a play.
 • เขากำลังแสดงละคร
  kăo gam-lang sà-daeng lá-kon
  He's putting on a show.
 • พวกเราแค่แสดงละครกันเท่านั้น
  pûuak rao kâe sà-daeng lá-kon gan tâo nán
  We are only acting.
 • พวกคุณกำลังแสดงละครกันเหรอ
  pûuak kun gam-lang sà-daeng lá-kon gan rĕr
  Are you guys role playing ?
 • พี่กำลังแสดงละครเหรอไง
  pêe gam-lang sà-daeng lá-kon rĕr ngai
  Were you acting ?