--

เสวยราชสมบัติ

 • Transliteration
  sà-wŏie râat sŏm-bàt
 • Thai Phonetic
  [ สะ-เหฺวย-ราด-สม-บัด ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] succeed to the throne ; be proclaimed king
  Components