เสริม

  • Transliteration
    sĕrm
  • Thai Phonetic
    [ เสิม ]