เสด็จพระราชดำเนินสะ-เด็ด พฺระ ราด ดำ-เนิน
sà-dèt prá râat dam-nernTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish