เสด็จพระราชดำเนินสะ-เด็ด พฺระ ราด ดำ-เนิน
sà-dèt prá râat dam-nern



Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish