--

เสด็จพระราชดำเนิน

  • Transliteration
    sà-dèt prá râat dam-nern
  • Thai Phonetic
    [ สะ-เด็ด-พฺระ-ราด-ดำ-เนิน ]